सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना 2080-05-26 Closed !!!
सूचिकृत सम्बन्धी सूचना 2080-05-26 Closed !!!
आ.व २०८०/८१ को स्विकृत बार्षिक कार्यक्रमको सूचना 2080-05-26 Closed !!!

प्रकाशनहरु

कृषि डायरी २०८०
सजिलो उन्नत आलु खेती पुस्तिका
कृषि पाठ्यक्रम
कृषि डायरी २०७८
कार्यक्रम माग तथा संचालन निवेदन नमुना
कृषि डायरी २०८०
सजिलो उन्नत आलु खेती पुस्तिका
कृषि डायरी २०७८
प्लाष्टिक मल्चिङ प्रयोग गरि आलु खेति प्रबिधि
आलुको शत्रु जीवहरु
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल २०७७
कृषि पाठ्यक्रम
कार्यक्रम माग तथा संचालन निवेदन नमुना
साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम विवरण फारम
पोस्ट हार्भेस्ट प्रशोधन उद्योग/ बिउ श्रोत केन्द्र / नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढिकरण कार्यक्रम माग फारम
कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम विवरण फारम
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५