जम्मा प्रकाशन: 9
कृषि डायरी २०८०
सजिलो उन्नत आलु खेती पुस्तिका
कृषि डायरी २०७८
प्लाष्टिक मल्चिङ प्रयोग गरि आलु खेति प्रबिधि
आलुको शत्रु जीवहरु
आलुका परिकारहरु
आलु जातको विवरण
परियोजना प्रोफाइल
कृषि डायरी २०७७