जम्मा कर्मचारी: 13
चरित्र नारायण यादव
कृषि अधिकृत
मोबाइल नं.: 9858491052
इमेल: pmamp.piu.bajhang@gmail.com
सरोज थापा
कृषि अधिकृत
मोबाइल नं.: ९८64603271
इमेल: thapasaroj1998@gmail.com
हर्कदेव जोशी
लेखापाल
मोबाइल नं.: ९८६८४१०८४७
इमेल:
दिपेन्द्र बहादुर सिह
सब इन्जिनियर
मोबाइल नं.: ९८४८२२१३०६
इमेल: dipendrabsingh@gmail.com
खड्क बहादुर खाती
खरिदार
मोबाइल नं.: ९८४८४३६०८३
इमेल: khadakkhati@gmail.com
कुम्भराज रोकाया
कृषि प्राविधिक
मोबाइल नं.: ९८४०८७०९६९
इमेल: krrokaya9001@gmail.com
कर्ण बहादुर ऐर
नायब प्राबिधिक सहायक
मोबाइल नं.: ९८६०२८१०४५
इमेल: ayerkarn809@gmail.com
कमल खड्का
नायब प्राबिधिक सहायक
मोबाइल नं.: ९८६८५९०४६३
इमेल:
सम्झना कठायत
नायब प्राबिधिक सहायक
मोबाइल नं.: ९८४४६७८१७०
इमेल:
शिवलाल राना
हलुका सवारी चालक
मोबाइल नं.: ९८४८५३५४६०
इमेल:
श्याम बहादुर सिंह
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८६५९५८६०६
इमेल:
ईश्‍वर प्रकाश भट्ट
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८४७५१५८६८
इमेल:
अन्जु जोशी
सरसफाई
मोबाइल नं.: ९८४८९७२९१२
इमेल: