नेपाल सरकार
 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यन्वयन एकाइ, बझाङ
चैनपुर, बझाङ

फोन नं.: 092-421304
ईमेल: pmamp.piu.bajhang@gmail.com