PIU बझाङ्गमा कार्यरत कर्मचारी
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखिकरण गोष्ठी
मष्टेश्वरी आलु उत्पादन कृषक समुह र प.का.एको लागत सहभागितामा आ.व २०७६/७७ मा निरमित रष्टिक स्टोर
Crop cutting
स्थलगत तालिम बित्थडचिर गा.पा -१ मल्लो बित्थड
आ.व २०७७/७८ मा ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिएको पि.बि.एस दाना
आलुको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमको साइलाबगर र घट्टेबगरमा प्रमख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय इकाई प्रमुख सहितको उपस्थितिमा अनुगमन।
आलुको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमको अनुगमन
सेती नदिको पानी पम्मबाट तानेर भोपुरमा आलु बालीमा सिचाई
झोतामा चक्लाबन्दिमा आलु खेती
कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कोदालोहरु वितरण गरी आलुमा पहिलो उकेरा लगाउने तरिका सिकाउदै
कृषक पाठशालाको दोस्रो पूर्व-तयारी बैठक